Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

IMG 5161

Již tradičně navštívil naší školu 5. prosince Mikuláš s družinou čertů a andělů. Mikuláš z moudré knihy hříchů vyčetl všechny prohřešky, ale také chválil a odměňoval. Nadílka byla bohatá i díky Spolku rodičů.
Překrásné masky a kostýmy se rojily po škole téměř celé dopoledne, a to za doprovodu paní učitelky Střelické a Kalčicové. děkujeme našim žáků, IX. A a IX. B za vydařený den.