xmas

Zveme žáky na promítání tradičního vánočního filmu A Christmas Story. V pondělí 3. 12 od 15h do cca 16h45 ve třídě 9.A. 
Film představí pan učitel Bivens. Promítání v angličtině je doporučeno pro žáky 6. - 9. ročníku a pro šikovné mladší děti.