IMG 6465

Za deštivého počasí, přesto radostně, nastoupilo v pondělí 2. září 2019 do nového školního roku 442 žáků, z toho 46 žáčků 1. ročníku. Slavnostní zahájení v 1. třídách se konalo za účasti paní ředitelky Mgr. Jarmily Macečkové, místostarostky paní MgA. Hany Třeštíkové a pana senátora  prof. RNDr. Václava Hampla, DrSc.