Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

IMG 4543

V úterý 9.10. se třídy 4.A,B a C a 5.A, B a C vypravily na slavnou horu Říp. Děti čekal zábavný interaktivní program doprovázený významnými historickými postavami z českých dějin. Mohli se tak učit s Janem Amosem Komenským, vyrábět přívěšky s praotcem Čechem, střílet z praku s Janem Žižkou, poslouchat pohádky od Boženy Němcové, vyslechnout Jana Husa a zazpívat si českou hymnu se svatým Václavem. Celý den byl protkaný podzimním sluníčkem a děti si výlet velmi užily.