Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

logo

Dne 20. 9. 2018 proběhla volba tří zákonných zástupců do Školské rady ZŠ Fr. Plamínkové s RVJ, Praha 7.
Mgr. Jana Skalková, DiS (4.C a 4.C)         40,1%
Alexander Michailidis (2.A a 6.B)             22,7%
Ing. Jiří Cairola (4.C a 9.B)                        15,8%

Petra Berry (2.B a 3.B)                                 13,2%
Mgr. Jan Hrdina (1.A)                                    8,2%

 
Gratulujeme zvoleným zástupcům a všem zúčastněným děkujeme za ochotu.
 
členové za pedagogy:
Mgr. Magdaléna Kafková (září 2017)
Mgr. Miloslava Nevyhoštěná (září 2017)
Mgr. Kateřina Matoušková (září 2018)

členové za rodiče:
Mgr. Jana Skalková, DiS (září 2018)  
Alexander Michailidis (září 2018)  
Ing. Jiří Cairola (září 2018)