Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

f vlajka

Od školního roku 2016/2017 spolupracujme s Collège Trémolières de Cholet ve Francii. Za tu dobu proběhly dvě návštěvy, jedna na podzim 2016 v Choletu a jedna na jaře 2017 v Praze. I nadále udržujeme kontakt prostřednictvím platformy eTwinning a jiných sociálních sítí. Na Vánoce jsme si vyměnili pěkná přání a drobné dárečky.

Od  14. do 19. října 2018 budeme opět hostit francouzské žáky.

Od 12. do 18. května 2019 pojedeme do Francie my.

Výměna je opět reciproční, to znamená, že žáci budou platit pouze náklady spojené s dopravou, pojištěním a program francouzských studentů v Čechách. Na oplátku pak budou mít zajištěné ubytování, stravování a program ve Francii.

Máte-li zájem o účast, odevzdejte prosím vyplněnou přihlášku do 20. 9. 2018 paní učitelce Eiblové.

docZávazná přihláška

Francouzsko-český ateliér:
Koná se každé úterý od 18. 9. až do příjezdu francouzské skupiny a dále dle dohody. V počítačové učebně od 7h15 do 7h45 společně připravíme program k přijetí Francouzů u nás a dále se pak budeme chystat na výjezd do Francie.
Ateliér je bezplatný, ale je vyžadována pravidelná a aktivní účast.