Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

logo

Od 1. října 2018 bude opět v provozu školní knihovna. výpůjční doba je každé pondělí od 13h15 do 14h15
V knihovně jsou české, anglické, francouzské, německé i španělské knížky. Zapůjčit lze naučnou literaturu, beletrii v originále i ve zjednodušené formě, v české knihovně najdete tituly z povinné četby i populární literaturu. Sbírku knihovny průběžně rozšiřujeme.
Knihovna vede paní učitelka Sadílková.