Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

logo

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019
ORGANIZACE 1. TÝDNE

Pondělí 3. září 2018
Zahajujeme vyučování v 8:00 hod. Výuka končí v 8:45 hod.
Slavnostní zahájení školního roku pro žáky 1. tříd a jejich rodiče proběhne na školním dvoře, vstupujte prosím ze Skalecké ulice. V případě nepříznivého počasí se přesune do kmenových tříd.
Školní družina je 3. září 2018 v provozu od 2. vyučovací hodiny do 17:30 hodin.
Vydávání obědů od 10:30 – 11:30 hod

Úterý 4. září 2018
1. ročník končí vyučování po 2. vyučovací hodině. – oběd 11:00 hod.
2. – 3. ročník konec vyučování a odchod na oběd 11:20 hod.
4. – 5. ročník konec vyučování a odchod na oběd 11:40 hod.
6. – 7. ročník konec vyučování a odchod na oběd 12:00 hod.
8. – 9. ročník konec vyučování a odchod na oběd 12:20 hod.
Školní družina je již v provozu od 7:00 hod. do 17:30 hod.

Středa 5. září 2018
1. ročník končí vyučování po 3. vyučovací hodině. – oběd 11:00 hod.
2. – 3. ročník konec vyučování a odchod na oběd 11:20 hod.
4. – 5. ročník konec vyučování a odchod na oběd 11:40 hod.
6. – 7. ročník konec vyučování a odchod na oběd 12:00 hod.
8. – 9. ročník konec vyučování a odchod na oběd 12:20 hod.

Čtvrtek 6. září 2018
1. – 2. ročník konec vyučování a odchod na oběd 11:00 hod.
3. B, 4. ročník konec vyučování a odchod na oběd 11:40 hod.
3. A – konec vyučování a odchod na oběd 12:30 hod.
Odznak všestrannosti OV – starší žáci 5. – 9. ročník
5. A, 5. C, 6. B, 8. A – OVOV do 11:50 hod.
5. B, 8. B, 7. A, 6. A, 9. A, 9. B – OVOV do 12:20 hod.

Pátek 7. září 2018
Odznak všestrannosti OV – mladší žáci 1. – 4. ročník
1. A - OVOV do 11:40 hod.
4. B, 3. B, 2. B, 1. B – OVOV do 12:10 hod.
4. C, 4. A, 3. A, 2. A, 9. A, 9. B – OVOV do 12:40 hod.
5. ročník konec vyučování a odchod na oběd 11:40 hod.
6., 7., 8. ročník konec vyučování a odchod na oběd 13:00 hod.

Výuka dle rozvrhu od 10. září 2018.
Odpolední vyučování začíná v týdnu od 17. září 2018.

Výdej uniforem 2. 9. od 10 do 12h a první školní týden 3. – 7. 9. od 15 do 17h.
Uniformy bude možno objednat každého čtvrt roku.

Poslední objednávku na následující školní rok bude možné uskutečnit do 30. 4. 2019
Veškeré dotazy směřujte na uniformy.monika@gmail.com