Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

logo

Rádi bychom ještě jednou poděkovali všem, kteří nám pomohli s realizací cizojazyčného odpoledne v KD Domovina. Akademii jsme mohli uskutečnit i díky rodině Stričkových, která zajistila perfektní odvoz kulis do Domoviny i zpět do školy. 
Veliké díky také patří panu Hroncovi (Audiopro) za nazvučení celého odpoledne, Spolku rodičů při ZŠ Fr. Plamínkové a MČ Praha 7 Art District za finanční podporu akce. 
Vaší pomoci si velice ceníme. Děkujeme.