Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

logo

Objednané a zaplacené uniformy bude možné vyzvednout ve dnech 29. a 30. 8. 2018 od 15h do 20h, dále také v neděli 2. 9. 2018 od 10h do 12h. Nejpozději pak první školní týden 3. - 7. 9. 2018 od 16h do 18h.