Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

img 20180625 080427

Celoroční úsilí žáků 9. A a vedoucích všech absolventských prací bylo završeno v pondělí 25. června, kdy se žáci postavili před své spolužáky a učitelský sbor, aby své práce představili. Krásným výkonům přihlíželi střídavě žáci 5. až 8. ročníků, a jako publikum se tak pomalu chystali na to, co je za nějaký čas také čeká.
 
Slavnostní atmosféru umocňovalo nejen formální oblečení, ale i důstojné vystupování všech žáků 9. A, ze kterých se na celý den stali odborníci na všelijaká témata. Pedagogové v komisi ocenili nejen odevzdané práce, ale i samotnou obhajobu, přednes a znalost věci. Udělili několik dobře míněných rad a ocenili odvahu a eleganci, s jakou všichni žáci vystupovali. Počáteční nervozitu žáci rychle překonali a nakonec všichni odcházeli s dobrým pocitem a velikou pochvalou.