Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

1

Ve středu 27. června se konala Závěrečná školní akademie, cizojazyčné odpoledne v KD Domovina, kde se představily všechny třídy naší školy. Zahájení patřilo tradičně našim nejmenším žáčkům, střídaly se písničky, tance, krátká divadla a na řadu přišel i muzikál. Krásným zakončením obou částí byly společné písně 1. a 2. stupně, kde se spojily hlasy všech žáků. Slyšet byly všechny čtyři jazyky, které se v naší škole vyučují. Nechybělo ani šerpování žáků 9.A, kteří se rozloučili se všemi učiteli a poděkovali za 9 let, které v naší škole strávili.
 
Všichni účinkující a učitelé, kteří děti na vystoupení připravovali, věnovali do tohoto krásného odpoledne spoustu energie a nadšení, což bylo vidět na všech číslech, která se na pódiu objevila. Všem učitelům moc děkujeme za energii a trpělivost, s jakou na představení pracovali, a všech dětem za překrásná, někdy roztomilá, vtipná i dojemná vystoupení.
 
V neposlední řadě děkujeme paní Stričkové za zajištění odvozu kulis, panu Hroncovi (Audiopro) za nazvučení celého odpoledne, Spolku rodičů při ZŠ Fr. Plamínkové a MČ Praha 7 Art District za finanční podporu akce a všem rodičům za hojnou účast.