Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

logo

Prosíme všechny žáky, kteří ještě nevrátili zapůjčené knížky do české nebo anglické knihovny, aby tak učinili nejpozději do pátku 22. 6. 
 
Knihovny již nejsou v provozu, knížky vracejte přímo paní učitelce českého nebo anglického jazyka.
Děkujeme za pochopení.