Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

Z výtěžku Vánočního koncertu a trhů v prosinci 2018 (39 086,-) sponzorujeme:

Pečovatelské centrum Praha 7, DPS Kamenická (11 600 ,- plus výdaje na drobné dárky pro seniory)

Psí útulek Troja 11 600,-

Adopce Plameňáka růžového v ZOO Praha 11 600,-

 

Výtěžek z Vánočních trhů: 32 836,-

Školní parlament rozhodl o použití výtěžku takto:
16 418,- Zdravotní klaun
16 418,- Transparentní účet paní učitelky Procházkové - plavba přes kanál La Manche.
 
Jarní srdíčkové dny - pomoc dětem: 6 874,-

 

Z vánočních trhů 2016 byl výtěžek 17 485,- předán Spolku rodičů při ZŠ Plamínkové. Školní parlament dále rozhodl o použití této částky takto:

4 000,- Canisterapie pro klienty sociálně odlehčovacího centra v Kamenické ulici

4 085,- Nadační fond Pink Bubble, nadace pro nemocné rakovinou

9 400,- Nákup pomoci do Afriky na www.skutecnydarek.cz. (1x pumpa na vodu 4 500,-, 4x 20 kuřat 1 000,-, 1x koza 900,-, 2x ošetření nemocného 700,-, 2x čisté ruce 900,-, 7x kanystr na vodu 1 400,-)


V rámci různých akcí se našim žákům daří získávat prostředky, které dále dáváme na charitativní účely. O tom, komu přesně budou putovat vybrané finanční prostředky, rozhoduje Školní parlament.

Školní parlament zastupující žáky základní školy rozhodl o tom, aby z výtěžku Vánočních trhů byly uhrazeny výdaje na vzdělání adoptované holčičky Madiny z Ugandy ve výši 7 000 Kč.

Žáci dále rozhodli o poskytnutí daru na konto nadace Člověk v tísni /Sýrie ve výši 10 000 Kč a

Domovu pro seniory Elišky Purkyňové v Praze 6 ve výši 5000 Kč. Děti z 1. tříd si připravily krátké vystoupení pro obyvatele domova při své první návštěvě. (viz fota)

Dalších 5000 Kč děti posílají na konto Trojského útulku v Praze 7. Všechny platby probíhají prostřednictvím Občanského sdružení při ZŠ Fr. Plamínkové.

Adopce na dálku

Na základě rozhodnutí parlamentu žáci naší školy adoptovali prostřednictvím Arcidiecézní charity v Praze dvanáctiletou dívku z Ugandy Madinu Nalweyiso. Madina nemá rodiče, bydlí ve Wabinyiře u tety, kde vykonává běžné domácí práce. Chodí do školy St. Josephs Bukala do 7. třídy. Jejím oblíbeným předmětem je angličtina. Má 6 sourozenců.Chtěla by být zdravotní sestrou a náš příspěvek 7000,-Kč bude věnován především na zaplacení školních poplatků. Jejím oblíbeným jídlem je matooke - banánová kaše. Rodina pro domácí potřebu pěstuje kasavu, fazole a kukuřici a chová prasata.

Madina je temperamentní, společenská a aktivní a velmi ráda studuje. Je spolehlivá, zdvořilá a přátelská.

Adoptovaná holčička Madina ukončila v roce 2016 studium. Školní parlament rozhodl v projektu Adopce na dálku zatím nepokračovat.

Některé dopisy od Madiny:

madina1 madina2 madina3 madina4

Čtyři zvířátka v ZOO

Bércoun africký - adopční listina - foto
Anakonda velká - adopční listina - foto
Klokánek králíkovitý - adopční listina - foto
Pekari páskované - adopční listina - foto

Zakoupení zdravotního kočárku 
8000,-Kč pro dětský domov a mateřskou školu speciální - Beroun
vozik
pdfDěkovný dopis504.4 KB

Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové
Pořízení digitálních sluchadel pro zdravotně postiženého Víta Horáka. pdfVíce zde531.73 KB

Řezačky na papír pro děti hospitalizované na klinice dětské hematologie a onkologie FN Motol
Na obrázcích jsou vidět řezačky na papír, které byly zakoupeny pro děti z odd. hematologie a onkologie ve FN Motol z části našich peněz vybraných na vánočních trzích.