Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

Školní časopis PLAMEŇÁK začal vycházet na Základní škole Fr. Plamínkové v červnu 2011 ve formě občasníku. Jeho vydávání mají na starosti členové redakční rady, což jsou žáci druhého stupně vedení svými učiteli ČJ. Přispívat samozřejmě mohou i všichni ostatní z naší školy.


PLAMEŇÁK na svých stránkách zachycuje nejen dění ve škole, ale zaroveň se snaží rozšiřovat kulturní obzory a vytvářet prostor pro kreativitu našich žáků. Časopis je tím pádem zajímavým nástrojem k budování mezipředmětových vztahů.
Nápady a připomínky můžete zaslat na adresu: plamenak@plaminkova.cz


Elektronická podoba časopisu k prohlédnutí:

pdf12 číslo - prosinec 20182.61 MB 6. číslo - prosinec 2013
5. číslo - prosinec 2012
4. číslo - listopad 2012
3. číslo - duben 2012
2. číslo - prosinec 2011
1. číslo - červen 2011

EasyCookieInfo