Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

images

Naše škola je i ve školním roce 2016/2017 zapojena do projektu pokusné ověřování Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR realizované Národním ústavem pro vzdělávání (NÚV) ve spolupráci se sportovními svazy. Díky tomu nabízíme dětem 1.- 4. tříd jednu hodiny tělesné výchovy navíc zdarma.

Cílem projektu je zvýšit motivaci dětí a žáků k pohybovým aktivitám, a to i nad rámec školní docházky a docházky do školní družiny. Aktivity budou po celý školní rok probíhat pod vedením pana učitele Mgr. Jana Schánělce.

Hodina pohybu navíc probíhá každou středu odpoledne.