Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

Průvodce vyplněním přihlášky na SŠ (v příloze)
pdfPrůvodce239.21 KB

Při přípravě na přijímací zkoušky na SŠ a víceletá gymnázia je nově možné využít také elektronickou verzi testů CERMATu k jednotným přijímacím zkouškám.

Aplikace InspIS SETmobile je ke stažení zdarma prostřednictvím App Store, Google play nebo Windows Store (podle toho, jakým operačním systémem je příslušný chytrý telefon nebo tablet vybaven). Stačí zadat název inspis a následně aplikaci stáhnout. Po otevření aplikace se uživatel zaregistruje a následně v nabídce testů (Domácí testování) uvidí všechny dostupné testy (s logem CERMAT). Vybraný test vyplní a zobrazí se mu vyhodnocení včetně úspěšnosti v jednotlivých otázkách.

Testy CERMATu k jednotným přijímacím zkouškám

Připravujeme se na přijímačkyKonzultace

- žáci a učitelé v době přestávek či konzultačních hodin

- rodiče - konzultační hodiny: dle domluvy

pdfInformace pro rodiče žáků 9. ročníků a žáků 5. a 7. ročníků, kteří se budou hlásit na  SŠ a víceletá gymnázia


Publikace s informacemi o SŠ si mohou zapůjčit u výchovné poradkyně Mgr. Lenky Šimánkové v konzultačních hodinách.

 

pdfInformace - přijímací řízení uchazečů se SVP620.25 KBKaždoroční veletrh pražských středních škol se letos koná v online podobě.
http://www.scholapragensis.cz/jnp/


Externí zdroj:

10 kroků před rozhodnutím

Informace k přijímacímu řízení

Jak vybrat školu

Volba školy

 

Internetové informační zdroje :

www.infoabsolvent.cz – informační systém o uplatnění absolventů práce - odkaz volba škol a oboru vzdělání (informace o SŠ a vyhledávání škol dle různých kritérií), odkaz průvodce volbou povolání (ukázky různých povolání)
www.portal.csicr.cz  - vyhledávač škol ČŚI - podle kritérií a filtrů
www.nicm.cz – Národní informační centrum pro mládež
www.cermat.cz - databáze škol, které vstupují do pilotního ověřování jednotných testů
www.uiv.cz – Ústav pro informace ve vzdělávání (vyhledávání SŠ, informace pro rodiče a děti)
www.atlasskolstvi.cz – projekt MPSV - přehled škol a studijní nabídky
www.praha-mesto.cz – odkaz školství (informace o přijímacím řízení ve druhém a dalších kolech)
www.scholapragensis.cz - Veletrh vzdělávání Schola pragensis
www.nuv.cz – Národní ústav pro vzdělávání
www.narodnikvalifikace.cz – Národní soustava kvalifikacíwww.nsp.cz/ - Národní soustava povolání
https://www.uradprace.cz/web/cz/ips - Informační a poradenské středisko pro volbu povolání