Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

Konzultace

- žáci a učitelé v době přestávek či konzultačních hodin

- rodiče - konzultační hodiny: dle domluvy

pdfInformace pro rodiče žáků 9. ročníků a žáků 5. a 7. ročníků, kteří se budou hlásit na  SŠ a víceletá gymnázia


Publikace s informacemi o SŠ si mohou zapůjčit u výchovné poradkyně Mgr. Lenky Šimánkové v konzultačních hodinách.

 

pdfInformace - přijímací řízení uchazečů se SVP620.25 KB


banner online schola 2

Každoroční veletrh pražských středních škol se letos koná v online podobě.
http://www.scholapragensis.cz/jnp/
https://prahaskolska.cz/schola-pragensis/

pdfLeták ke stažení

Externí zdroj:

10 kroků před rozhodnutím

Informace k přijímacímu řízení

Jak vybrat školu

Volba školy

 

Internetové informační zdroje :

www.infoabsolvent.cz – informační systém o uplatnění absolventů práce - odkaz volba škol a oboru vzdělání (informace o SŠ a vyhledávání škol dle různých kritérií), odkaz průvodce volbou povolání (ukázky různých povolání)
www.portal.csicr.cz  - vyhledávač škol ČŚI - podle kritérií a filtrů
www.nicm.cz – Národní informační centrum pro mládež
www.cermat.cz - databáze škol, které vstupují do pilotního ověřování jednotných testů
www.uiv.cz – Ústav pro informace ve vzdělávání (vyhledávání SŠ, informace pro rodiče a děti)
www.atlasskolstvi.cz – projekt MPSV - přehled škol a studijní nabídky
www.praha-mesto.cz – odkaz školství (informace o přijímacím řízení ve druhém a dalších kolech)
www.scholapragensis.cz - Veletrh vzdělávání Schola pragensis
www.nuv.cz – Národní ústav pro vzdělávání
www.narodnikvalifikace.cz – Národní soustava kvalifikacíwww.nsp.cz/ - Národní soustava povolání
https://www.uradprace.cz/web/cz/ips - Informační a poradenské středisko pro volbu povolání