Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

Informace o gymnáziích a SOŠ

Publikace s informacemi o SŠ si mohou zapůjčit u výchovné poradkyně Mgr. Lenky Šimánkové v konzultačních hodinách.

- žáci - o velké přestávce (Po, St, Čt)
- žáci a učitelé - lichý čtvrtek 13:45 - 15:00
- rodiče - v době konzultačních hodin (sudý čtvrtek 13:45 - 15:00)

docInformace pro rodiče žáků 9. 5. a 7. ročníků k přijímacím zkouškám na SŠ
docDeset kroků před rozhodnutím - K přijímacímu řízení na SŠ pro šk. rok 2017/2018

Externí zdroj:

Jak vybrat SŠ
Jak vybrat obor na SŠ
Jak vyhledávat informace o SŠ na www.infoabsolvent.cz
Zvažování možností studia na SŠ
Zdroj

Internetové informační zdroje :

www.infoabsolvent.cz – informační systém o uplatnění absolventů práce - odkaz volba škol a oboru vzdělání (informace o SŠ a vyhledávání škol dle různých kritérií), odkaz průvodce volbou povolání (ukázky různých povolání)
www.portal.csicr.cz  - vyhledávač škol ČŚI - podle kritérií a filtrů
www.cermat.cz - databáze škol, které vstupují do pilotního ověřování jednotných testů
www.edu.cz – školský vzdělávací a informační portál (pro rodiče i žáky)
www.uiv.cz – Ústav pro informace ve vzdělávání (vyhledávání SŠ, informace pro rodiče a děti)
www.occupationsguide.cz – průvodce světem povolání (různá kritéria výběru povolání, dotazníky zájmů a dovedností – doporučení profese)
www.atlasskolstvi.cz – projekt MPSV - přehled škol a studijní nabídky
www.praha-mesto.cz – odkaz školství (informace o přijímacím řízení ve druhém a dalších kolech)