Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

logo

ORGANIZACE 1. TÝDNE

4. září 2017 - zahajujeme vyučování v 8:00 hodin. Výuka končí v 8:45 hodin.

Slavnostní zahájení školního roku pro žáky 1. tříd a jejich rodiče proběhne na školním dvoře, v případě nepříznivého počasí se přesune do kmenových tříd.
Školní družina je 4. září 2017 v provozu od 2. vyučovací hodiny do 17:30 hodin.

5. září 2017

1. třídy končí vyučování po 2. vyučovací hodině.
2. – 4. třídy končí vyučování dle rozvrhu – třídnické práce
5. – 9. třídy mají zkrácené vyučování a končí dle rozpisu:

11 : 20 – 5. A, 5. B
11 : 35 – 6. A
12 : 00 – 7. A, 7. B
12 : 20 – 8. A, 8. B
12: 40 – 9. A

Školní družina je již v provozu od 7:00 hod. do 17:30 hod.

6. září 2017

Od 6. 9. 2017 se učí již všichni podle rozvrhu
Odpolední vyučování začíná v týdnu od 11. září 2017.
Náhradní režim stravování platí od 5. září 2017

NÁHRADNÍ REŽIM STRAVOVÁNÍ PLATNÝ OD 5. ZÁŘÍ 2017

Odchod na oběd

1. – 4. ročník

Pondělí

11 : 00 – 3. A, 3. B, 3. C
11 : 40 - 1. B, 2. A, 2. B,
12 : 35 - 1. A, 4. A, 4. B, 4. C

Úterý
11 : 00 - 1. B, 3. C
11 : 40 - 1. A, 2. A
12 : 00 - 2. B, 3. A
12 : 35 – 3. B
12 : 50 - 4. A, 4. C
13 : 20 - 4. B

Středa
11 : 00 - 2. B, 3. B
11 : 40 - 1. A, 1. B
12 : 00 - 2. A, 3. C
12 : 35 - 3. A
12 : 50 - 4. A, 4. B, 4. C

Čtvrtek
11 : 00 - 2. A, 2. B
11 : 40 - 1. A, 1. B, 4. B
12 : 00 - 4. C
12 : 35 - 3. A
13 : 00 - 3. B, 3. C, 4. A

Pátek
11 : 00 - 2. A, 3. A
11 : 40 - 1. A, 1. B, 2. B
12 : 00 - 3. B, 4. A, 4. B
12 : 35 - 3. C
13 : 00 - 4.

odchody na oběd 5. – 9. ročník

platné od 5. 9. 2017

Pondělí
12:35 - 5. A, 6. A,
12:50 - 7. A, 7. B,
13:30 - 5. B, 8. A
13:40 - 8. B, 9. A

Úterý
12:35 - 5. B, 7. A, 9. A
13:30 - 5. A, 6. A, 7. B
13:40 - 8. A, 8. B

Středa
11:40 - 5. B
12:35 - 5. A, 8. A
13:30 - 6. A, 7. A, 7. B,
13:40 - 8. B, 9. A

Čtvrtek
13:20 - 5. A,
13:30 - 5. B, 6. A, 7. A,
13:40 - 7. B, 8. A, 8. B, 9. A

Pátek
11:40 – 5. A
12:35 - 5. B, 7. A, 8. B
13:30 - 6. A, 7. B,
13:40 - 8. A, 9. A