Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

img 20170610 151341

Na Francouzském odpoledni, které v sobotu 10. června pořádala MČ Praha 18 Letňany, vystoupili i žáci 9. A. Předvedli derniéru pohádky Conte bizarre, kterou pobavili malé i velké diváky. Děti nadšeně sledovaly kompozici původních pohádek Charlese Perraulta a všechny klasické pohádky také poznaly. I přes velký vítr, se kterým se museli naši herci potýkat, zvládli představení na jedničku. Moc jim děkujeme za jejich čas, nasazení i vzornou reprezentaci naší školy. Děkujeme také paní učitelce Marii Eiblové za přípravu a realizaci této akce.