Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

170616 narodni divadlo plaminkova 002

V pátek 16. června vyrazili žáci 5. A a 5. B s paní učitelkou Lenkou Šimánkovou a Šárkou Novotnou v rámci výuky předmětu Člověk a jeho svět do Národního divadla. Děti se díky prohlídce Národního divadla i procházce centrem Prahy blíže seznámili se staršími i novějšími dějinami českého národa i významnými českými osobnostmi.