Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

img 2378

Ve středu odpoledne jsme otevřeli brány školy a pozvali rodiče a všechny příznivce na krásné vánoční trhy a posléze i na vánoční koncert. Díky píli a nadšení paní učitelky Marouškové a paní vychovatelky Burdychové se naše jinak obyčejná tělocvična proměnila v nádherné vánoční tržiště s překrásnými výrobky, na kterých se podíleli všichni žáci školy pod vedením svých paní učitelek výtvarnic.

Před vstupem do nové školní jídelny podávala 9.A dobročinnou kávu a čaj, prodával se školní časopis Plameňák a k vidění byl i slibovaný Strom dobrých skutků. Ve 14h30 se v jídelně, kterou krásně vyzdobili žáci 6.A a 8.B s paní učitelkou Eiblovou, rozezněla první koleda v podání žáků 2.A a 2.B, kteří zahájili perfektní přehlídku vánočních melodií, které nás všechny naladily do pohody a vánočního dojímání. Na závěr vystoupil pedagogický sbor s tradiční koledou Narodil se Kristus pán v netradičním jazzovém pojetí, a zakončil tak povedené odpoledne.

Závěrečné ovace ve stoje patřily všem, kteří se na přípravě, organizaci a samotných trzích a koncertu jakkoliv podíleli. Veliké díky patří paní učitelce Hořejší za přípravu, dramaturgii a vedení celého koncertu. A také všem našim žákům nejen za brilantní vystoupení a originální a krásné výrobky, ale i za pomoc před a po koncertě. Vystěhovat celou tělocvičnu, v rekordním čase ji proměnit v koncertní sál, to znamená spoustu dobrovolníků, kteří neúnavně pomáhali a plnili všechny zadané úkoly. Speciální poděkování si zaslouží Adam Jakubička a Jakub Dvořák z 8.A, kteří i dlouho po skončení koncertu dávali jídelnu a tělocvičnu do původní podoby a ochotně pomohli všude, kde bylo potřeba.

Také děkujeme všem, kteří na koncert přišli a přispěli ať už na trzích, nebo dobrovolným vstupným. Školní parlament v lednu rozhodne o tom, kam poputuje více než 35.000,-, které se podařilo vybrat.

Moc vám všem děkujeme za příspěvky i za potlesk a vánoční pohodu, a přejeme vám krásné Vánoce a v novém roce klid a radost z maličkostí.