Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

20171218 170241

Děti z 1. A se svými rodiči si užily vánoční atmosféru na besídce. Každý žák zarecitoval báseň a zazpívali jsme si koledy.