Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

soubor 009 (2)

Naši němčináři paní učitelky Lenky Šimánkové se v letošním školním roce zapojili do projektové soutěže nakladatelství Hueber. Za aktivní účast v této soutěži získaly čestná uznání

- v kategorii plakát: Isabela Malá a Nela Hurtáková s projekty o České republice
- v kategorii komiks: Eliška Pražáková, Isabela Malá, Nela Hurtáková, které napsaly a nakreslily komiks o ošklivém snu

Gratulujeme.