Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

pf

Vyhlašujeme soutěž o návrh školní novoročenky. Návrhy můžete odevzdávat do 8. 12. paní učitelce Eiblové. Nejhezčí návrh bude použit jako oficiální PF 2018 naší školy.

Věříme, že se této prestižní výzvy naši žáci zhostí se ctí a těšíme se na všechny nápady.