Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

logo

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 26. 12. 2017 nás navždy opustila paní učitelka, paní kolegyně a báječná kamarádka Eva Kvasničková. Zemřela ve věku 56 let po dlouhé a těžké nemoci. Vzpomínejte s námi.