Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

logo

Vážení rodiče a žáci,
vzhledem k nastalé a neočekávané situaci, jsme nuceni upravit režim stravování a to od 5. 9. 2017.

Zajištění obědů pro:

1.- 4. ročník:
žáci budou docházet do školní jídelny ZŠ Letohradská v časech od 11:40 hodin – 13:20 hodin

5. - 9. ročník:
žákům budou obědy dováženy ze ZŠ Korunovační a vydávány v upravených prostorách naší školy v časech od 11:40 hodin – 13:30 hodin

Ceny obědů od 1. 9. 2017:

7-10 let 25,-Kč

11-14 let 27,-Kč

15 let a více 29,-Kč

zaměstnanci 29,-Kč (17,-Kč +12,-Kč FKSP)

Zaplacený oběd možno vyzvednout a to:

1.- 4. ročník v ŠJ Letohradská, od 11:40-13:20

5.- 9. ročník v ZŠ Plamínková, od 11:40-13:20

Důležité!

Objednání a odhlašování obědů lze provést do 14:00 hodin, předcházejícího dne!!!

Od 1. 9. 2017 nelze platit obědy v hotovosti!

Pro platbu použijte bankovní účet školní jídelny: KB, č.ú. 51-2509960257/0100

+ variabilní symbol (kdo nezná VS, ráda Vám ho sdělí vedoucí školní jídelny paní Gabriela Přibylová [email protected] nebo tel. 233 378 870, 7:00-14:00)

Obědy jsou závazně objednány pouhým zaplacením.

Po dobu rekonstrukce školní jídelny nefunguje portál strava.cz, nelze objednávat obědy online.