Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

logo

V rámci vánočních trhů a koncertu budete moci ve středu 20. 12. 2017 nahlédnout i pod pokličku Erasmus+ Mobilit, kterých se zúčastnilo sedm pedagogů naší školy. Připraveny budou ukázky aktivit a inovativních metod či prezentace nejrůznějších témat, kterými se paní učitelky a vychovatelky zabývaly během prázdnin, a které s úspěchem začleňují do svých hodin.