Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

salcburk (18)

Ve dnech 24. a 25. května vyrazili žáci 5. – 9. tříd na poznávací zájezd do Salcburku a jeho okolí. Škola tak na tradici zájezdů do zahraničí, jejichž cílem je poznávání kultury a památek zemí, jejichž jazyky ve škole vyučujeme. Jsme si vědomi toho, jak důležitá i motivační je pro žáky možnost použít cizí jazyk v běžných každodenních situacích, jako je třeba nakupování suvenýrů v obchodě nebo komunikace v penzionu. Organizace zájezdu se ujala paní učitelka Lenka Šimánková, žáky doprovodily ještě paní učitelka Adéla Pokutová a Šárka Novotná. Právě díky jejich práci zájezd proběhl hladce, bez nečekaných obtíží a karambolů.

První den si děti prohlédly Salcburk. Zavítaly do překrásných zahrad zámku Mirabell. Přes řeku Salzach se dostaly do křivolakých uliček Starého města, kde navštívily muzeum v Mozartově rodném domě. Poté se vydaly na nejkrásnější vyhlídkovou terasu, kam je vyvezl rychlovýtah zabudovaný v nitru Mnišské hory. Po krásné procházce plné malebných vyhlídek na město pak došly až k hlavní dominantě, středověké pevnosti Hohensalzburg. V nedalekém klášteře, nejstarším v německy mluvících zemích, si žáci mohli projít tajemné katakomby. Po prohlídce impozantního Dómu ještě zavítali na Rezidenční náměstí, kde třikrát denně zní zvonkohra v tónech Mozartových melodií.

Noc děti strávily v penzionu Jugendherberge v okolí Salcburku.

Druhý den žáci zahájili v rodišti Mozartovy matky, v St. Gilgen. Po romantické projížďce na loďce po jezeru Wolfgangsee zakotvili v St. Wolfgangu, snad nejkrásnějším hornorakouském městečku umístěném pod horou Schafberg. Následně vyjeli lanovkou ke známým solným dolům u jezera Hallstättersee. Zde si vyzkoušeli mimo jiné jízdu důlním vláčkem a oblíbené hornické skluzavky. Poté si prošli křivolaké uličky městečka Hallstatt, kde také navštívili neobvyklý hřbitov i s tajemnou kostnicí. Na závěr se ještě zastavili v Bad Ischl, lázeňském centru, které si získalo oblibu samotného císaře Františka Josefa I. a především jeho choti, císařovny Sissi.

Domů se všichni v pořádku vrátili těsně před půlnocí. Unavení, ale spokojení a plní zážitků a dojmů.