Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

img 20180423 150428

V pondělí 23. 4. 2018 se v naší škole uskutečnilo školní kolo recitační soutěže. Do přednesu se zapojili soutěžící 1. i 2. stupně. Žáci přednášeli úryvky z poezie i prózy, texty vážné i humorné. Během soutěže panovala příjemná atmosféra.