Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

img 2007

V pátek 10.11. se žáci 8. ročníků seznámili s tajemným životem netopýrů. Dozvěděli se o moderních metodách jejich zkoumání a některé si za pomoci netopýřice rezavé Drákulky prakticky vyzkoušeli v rámci laboratorní práce.

Děkujeme paní učitelce Hyklové za zprostředkování krásného zážitku.