Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

img 3599

Žáci 8. ročníku se 18. 4. 2018 v rámci projektu Příběhy našich sousedů zúčastnili audioworkshopu ve studiu Českého rozhlasu.  Pod vedením redaktora si jednotlivé týmy měly možnost vyzkoušet na vlastní kůži práci rozhlasového redaktora. Z workshopu týmy odešly s hotovou rozhlasovou reportáží, vytvořenou podle předem připraveného scénáře.