Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

logo

Pokračujeme v projektu Hrdá škola. Tentokrát je před námi celý měsíc dobrých skutků. Kromě tradičního výtěžku z vánočního koncertu a trhů, který vždy putuje na dobročinné účely, letos ještě sbíráme dobré skutky.

Vše dobré, co se vám stane, napište na šablonu ruky, kterou dostanete ve třídě nebo naproti Infocentru). Do pátku 15. 12. ji odevzdejte paní učitelce Eiblové.
Dobrý skutky zaznamenáváme na ruce, které pak vytvoří strom dobrých skutků. Prohlédnout si ho budete moci na Vánočním koncertě 20. 12. 2017.
Každý dobrý skutek, který vykonáte, se vám odmění dobrým pocitem!