Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

img 1485

V úterý 20. června čekala na žáky 9. A v rámci předmětu Svět práce paní učitelky Lenky Šimánkové beseda o studiu, dobrovolnictví a možnosti práce pro české studenty v zahraničí. Besedu si pro žáky připravilo Národní informační centrum pro mládež.