Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

IMG 7634

4. A navštívila dům U Zlatého prstenu, kde se v expozici středověkého městečka vydala po stopách Karla IV. V malých domečcích si žáci s lektory vyzkoušeli práci tehdejších písařů a stavitelů, postavili model Karlštejnu a Karlova mostu, dozvěděli se o středověkých mírách a obchodování a dokonce se oblékli do gotického oblečení. Na závěr se ještě naučili gotický tanec.

Cestou jsme opět poznávali památky Prahy, o kterých jsme si v hodinách povídali - Karlovu univerzitu, Staroměstské náměstí a pomník Jana Husa.