Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

 • pc

   
   
 • druzina1

   
 • Keramická dílna

   
 • Turniket

   
 • Školní hřiště

 • venkovni trida

 • jidelna

 • knihovna1
 • Z grantu Hl.města Prahy jsme v prosinci 2009 zakoupili 26 nových žákovských počítačů zn. IBM Lenovo. Počítačová učebna je také vybavena dataprojektorem, ozvučením a další foto a video technikou.
 • Součástí školy je také vysoce hodnocená školní družina, která organizuje svou činnost pro děti 1.-4.tříd. V současné době máme 8 oddělení školní družiny, k dispozici je pět samostatných místností vyhrazených pro tuto činnost. Školní družina organizuje také veliké množství kroužků a další činnosti pro děti.
 • Keramická dílna slouží převážně školní družině, děti v rámci kroužku keramiky vyrábějí mnoho krásných výrobků. Součástí keramické dílny je také keramická pec.
 • Vstup do školy je chráněn turniketem, který byl pořízen z prostředků grantu Hl. města Prahy na projekt „Bezpečná škola“. Turniket byl koncipován jako prostředek k ochraně školy před vstupem nežádoucích osob.
 • V roce 2009 bylo z prostředků grantu Hl.města Prahy (2 mil.korun) a MČ Praha 7 (4,5 mil korun) opraveno nové školní hřiště, které splňuje ty nejnáročnější požadavky na kvalitu venkovních sportovišť. Hřiště je využíváno v hodinách TV, dále k trávení rekreační přestávky a odpoledne pro sportovní činnost školní družiny.
 • Venkovní třídu využíváme pro výuku i volnočasové aktivity školní družiny nebo školního klubu. Je vybavena pojízdnou tabulí, skládacími dřevěnými židlemi a dřevěnými podložkami pro psaní nebo kreslení a odkládacími boxy pro ukládání výukového materiálu. Lehce přenosné skládací židle a posuvná tabule umožňují nejrůznější formy a organizace práce.
 • Školní jídelna umožňuje denně výběr ze dvou jídel. Jídelníček je k vždy s předstihem k dispozici na internetových stránkách školy a je možno také uskutečnit volbu jídla přes internet.
 • Anglická knihovna v tuto chvíli čítá asi 500 svazků knih pro žáky všech úrovní a věkových kategorií. Vybrané svazky zjednodušené četby jsou vhodné již pro žáky 1. a 2. tříd. V knihovně je k dispozici také zjednodušená četba pro žáky 2. stupně i jazykové neupravované knihy pro bilingvní děti. Některé tituly již máme v dostatečném počtu, aby s nimi mohla najednou pracovat celá skupinka žáků.

Základní škola Fr. Plamínkové je státní školou s rozšířenou výukou jazyků a více než 120letou historií. Škola je určena žákům 1. - 9. tříd. Kromě všeobecného základního vzdělání u nás žáci získají kvalitní jazykové znalosti z anglického, německého, španělského a francouzského jazyka. Naším cílem je připravit žáky na život ve 21. století, naučit je aplikovat vědomosti, komunikovat, zdůvodňovat, kriticky myslet, řešit problémy a hledat optimální strategie jejich řešení, pracovat s moderními komunikačními prostředky, ale také aktivně trávit volný čas. I proto se snažíme nabízet smysluplné volnočasové aktivity v rámci kroužků. Společně s rodiči se snažíme u dětí vytvořit systém morálních hodnot a postojů. Žáky pravidelně vysíláme na soutěže a olympiády. Některé soutěže sami organizujeme – Poetické odpoledne, Zlatý slavík, English Singing Contest Flamingo, anglická projektová soutěž apod.
Vzhledem k umístění v centru města je škola dostupná nejen pro žáky Prahy 7, ale i z ostatních pražských čtvrtí.

Technické vybavení

Jednou z priorit školy je využití informačních a komunikačních technologií, z čehož vyplývá i úroveň vybavení školy touto technikou. Pro výuku informatiky i dalších vyučovacích předmětů je určena počítačová pracovna vybavená 30 počítači, tiskárnami, skenerem, dataprojektorem, sluchátky s mikrofonem atd. Všichni žáci i pedagogové mají přístup na internet. Počítače lze využívat i ve volném časem, například v místnosti školního klubu. Počítači jsou vybaveny i všechny třídy, školní družina i kabinety vyučujících. Učebny na 1. i 2. stupni jsou vybaveny interaktivními tabulemi, projektory nebo klasickými dataprojektory. V jedné učebně je kromě interaktivní tabule také počítačový ostrůvek se 4 počítači, který lze doplnit dalšími 5 notebooky a práci na interaktivní tabuli lze propojit se skupinovou prací žáků u počítačů. Ve škole jsou k dispozici tři kopírovací stroje.

Prostorové vybavení

Škola disponuje 17 učebnami, 2 pracovnami cizích jazyků, pěti hernami školní družiny, pracovnou počítačů, cvičnou kuchyňkou a venkovní třídou. Venkovní třída je koncipována jako otevřený, zastřešený učební pavilon, umožňující estetický a harmonický rozvoj žáků se zdůrazňováním tělesného pohybu a pobytu na čerstvém vzduchu. K pohybovým aktivitám žáci využívají 2 tělocvičny a prostorné školní hřiště. Hřiště slouží nejen k výuce tělesné výchovy, ale za příznivého počasí i k aktivnímu trávení velkých přestávek. V suterénu školy se kromě menší tělocvičny a místnosti školního klubu nachází ještě keramická dílna a pec využívaná především školní družinou. Škola má vlastní kuchyň a prostornou školní jídelnu vybavenou novým nábytkem.

Materiální vybavení

Škola je dobře vybavena učebnicemi a učebními pomůckami, které jsou průběžně doplňovány, stejně jako odborná literatura pro učitele a žáky. Žáci mají k dispozici školní knihovnu a také anglickou knihovnu, ve které si mohou půjčit anglické knihy nejrůznějších úrovní. Třídy na 1. stupni jsou vybaveny výškově nastavitelným nábytkem a koberci, které umožňují častější změny organizačních forem výuky. Nábytek a vybavení tříd postupně obnovujeme a doplňujeme. Snažíme se zpříjemnit i prostředí na chodbách, kde mimo jiné vytvářím oddechové koutky. Škola je vybavena zamykatelnými osobními skříňkami a skříňkami ve třídách, které poskytují každému žákovi potřebné osobní zázemí. Pro zvýšení bezpečnosti žáků ve škole byl nainstalován vstupní turniket. Čipy slouží nejen k ovládání vstupních dveří, ale také v rámci školní jídelny.

Plánujeme - plán půdní vestavby

Městská část Praha 7 plánuje v souvislosti s opravou střechy, která je v havarijním stavu, investovat finanční prostředky do úpravy půdních prostor. Díky těmto úpravám ve škole vzniknou nové místnosti, kabinety, relaxační zóna pro žáky apod.

pdfPlán půdní vestavby19.19 MB