Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

DSCN3515

17. 4. se opět otevřelo Okno do Afriky a kromě zajímavého odpoledne vneslo i trochu afrického slunce do třídy školní družiny. Tentokrát jsme si vyslechli zajímavé povídání o symbolech Ghany. Děti opět projevily své znalosti angličtiny a živě s panem lektorem debatovaly.
Téma však bylo především výtvarné. Symboly si děti mohly obtisknout na trička tašky či jiné látkové předměty a vytvořit si tak originální kousky. 
Slunečné odpoledne jsme si všichni moc užili.
 
Děti 6.a 7. oddělení ŠD