Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

soubor 001 (6)

Ve středu 12. dubna navštívili žáky 4., 7. a 8. tříd učitelé z portugalských škol. Se žáky si povídali o Portugalsku, životě, kultuře, školách, ale třeba i fotbalu. Poté sledovali naše žáky při výuce. Byli nadšeni z jejich úrovně i kázně ve třídách. Portugalské děti by se od našich mohly hodně učit.