Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

img 20170331 120212

Žáci 5.A a 5.B nacvičili v hodinách angličtiny s paní učitelkou Marií Eiblovou a Michalou Velingerovou představení plné písniček a 23. května ho předvedli seniorům ze Sociálně odlehčovacího centra v Kamenické ulici. Příběh o Kryštofu Kolumbovi i o prvním Dni díkůvzdání sklidil veliký úspěch. Děti předvedly skvělý výkon a potěšily všechny přítomné seniory nejen zpěvem a krásnou angličtinou, ale také nádhernými dekoracemi a kostýmy. Všechny kulisy jsou dílem hodin výtvarné výchovy v obou třídách, moc tímto děkujeme paní učitelce Magdaléně Kafkové a Nataše Sadílkové za výrobu kulis a kostýmů. Největší díky ale patří paní učitelce Marii Eiblové a paní učitelce Michaele Velingerové za pomoc se scénářem a režií.

Rodiče se mohou těšit na reprízu muzikálu na Akademii na konci školního roku. Zatím přinášíme několik fotografií ze zkoušek.