Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

img 1072

Dne 26. dubna na žáky 4. – 6. tříd čekal v rámci programu prevence rizikového chování workshop s youtuberem Jirkou Králem. Workshop měl formu interaktivní, živé besedy o bezpečnostních rizicích spojených s chováním na internetu a využíváním jednotlivých internetových služeb. Vše bylo ilustrováno na příkladech z praxe a na zkušenostech Jirky Krále. Beseda byla podpořena zástupcem Avastu jakožto garanta bezpečnostní problematiky. Cílem workshopu bylo dětem ukázat, jak předcházet rizikům spojeným s používáním internetu a moderních technologií. Dostaly informace o tom, jak si chránit soukromí, jak bezpečně chatovat, jak se zachovat v případě kyberšikany a jak jí předcházet, jak si správně zvolit hesla a přihlašovací údaje, jak rozeznat bezpečné aplikace od škodlivých, jak se vyhnout zneužití fotek, videí a soukromých zpráv či jak předcházet útokům hackerů. Na závěr workshopu měli žáci možnost se s Jirkou Králem vyfotit, dostali podepsané fotografie a za správné odpovědi na otázky batůžek od firmy Avast.