Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

img 1385

24. května proběhl ve škole literární maraton „7 pro 7" aneb máme načteno. Proběhl po pečlivých přípravách, do kterých se zapojili učitelé, vychovatelky, rodiče i žáci školy. Nejprve jsme celému dni plnému čtení vybrali téma, jehož cílem bylo dát celému dni a výběru knih pevnější rámec. Nečetli jsme jen pro čtení, četli jsme zajímavé knihy a příběhy na téma „Cesty a cestování". Paní učitelky, vychovatelky a děti se zapojily nejen do výběru vhodných knih ze školní knihovny, ale i do přípravy výzdoby tělocvičny, kde maraton proběhl. Žáci také vyrobili několik projektů, které s tématem souvisí.

Ve středu brzy ráno jsme byli nachystáni. Zhruba 400 žáků školy, celý pedagogický sbor i ochotní rodiče a prarodiče, kteří souhlasili s tím, že se do akcí zapojí a potěší své děti předčítáním krásných příběhů na téma cestování. S nervozitou i nadšením čekali na to, až budou moci zasednout do křesla pro čtenáře a potěší své posluchače. Během dne jsme četli například Macha a Šebestovou na cestách, Mikulášovy prázdniny, Aničku v Austrálii, Pět báječných strýčků, Ferdu mravence, Malého prince, Hobita, Robinsona Crusoe či Jirkův tajný klíč k vesmíru. Zařadili jsme také čtení ve francouzském, německém, španělském a anglickém jazyce.

V ranních a odpoledních hodinách četli rodiče a prarodiče. Děkujeme paní Silvii Müllerové, Ivě Hadj Moussa, Libuši Hulánové, Martině Vančurové, Marcele Procházkové, Jitce Karešové, Daniele Součkové, Kamile Prokopcové, Petře Berry, Ivaně Hlasové, Jiřímu Štarkovi, Vladimíře Voithové, Bohuslavě Faltysové, Janě Burianové, Daně Wenkeové, Janě Veverkové, Daně Teršlové, Nadje Juričkové, Zitě Navrátilové, Marcele Procházkové a Ondřeji Tichému. Velmi oceňujeme práci vychovatelek školní družiny, které měly tyto části programu na starost.

Dopoledne četli vybraní žáci naší školy – od 1. do 9. tříd. Byli vynikající a nervozitu zvládali dokonale. Na prvňáčcích by ani nikdo nepoznal, že se naučili číst teprve nedávno. Na maratonu se postupně vystřídali žáci všech tříd.

Celý den vše pomáhal zajistit koordinační tým složený ze žáků 7. tříd – Elišky Ratajové, Aničky Hadererové, Anežky Němcové, Elišky Kořínkové, Emmy Kafkové, Terezy Vagnerové a Nadii Makris. Koordinátoři byli ochotní, usměvaví, flexibilní, vždy na správném místě. Zajišťovali klidný průběh i pohodu. A dařilo se jim to náramně.

Čtenářský maraton byl pro nás všechny zajímavá a příjemná akce.