Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

logo

Školní rok 2020/2021

Děkujeme firmě Red Hat Czech s.r.o. a paní Lucii Petrové za dar v podobě 10ks NTB Lenovo ThinkPad. Počítače již pomáhají žákům v distanční výuce.


Školní rok 2018/2019

Z výtěžku Vánočního koncertu a trhů v prosinci 2018 (39 086,-) sponzorujeme:

Pečovatelské centrum Praha 7, DPS Kamenická (11 600 ,- plus výdaje na drobné dárky pro seniory)

Psí útulek Troja 11 600,-

Adopce Plameňáka růžového v ZOO Praha 11 600,-

 

Poděkování

Děkujeme všem, kteří naši školu podporujete, ať už spoluprací se Spolkem rodičů, s učiteli, nebo věcnými dary.
Děkujeme paní Bělohlávkové a Voithové za reklamní předměty, které využijeme jako odměny pro děti ve vědomostních a dovednostních soutěžích. 
 
Děkujeme Spolku rodičů za odměny pro vítěze školního kola OVOV, za materiál k výrobě dekorací na oslavu 100 let Československé republiky a za mikulášskou nadílku. Děkujeme paní Kašparové za vánoční stromeček ve školní jídelně.
 
Děkujeme panu Hrdinovi za besedu pro žáky 8. a 9. ročníku o událostech listopadu 1989.

Školní rok 2017/2018
 
Poděkování
Rádi bychom ještě jednou poděkovali všem, kteří nám pomohli s realizací cizojazyčného odpoledne v KD Domovina. Akademii jsme mohli uskutečnit i díky rodině Stričkových, která zajistila perfektní odvoz kulis do Domoviny i zpět do školy. 
Veliké díky také patří panu Hroncovi (Audiopro) za nazvučení celého odpoledne, Spolku rodičů při ZŠ Fr. Plamínkové a MČ Praha 7 Art District za finanční podporu akce. 
Vaší pomoci si velice ceníme. Děkujeme.
 
Rádi bychom poděkovali panu Šedivcovi (3. C), který škole poskytl nábytek a vybavení kancelářské a školní povahy. Díky tomu jsme vybavili celou novou třídu a doplnili stávající vybavení ve třídách a kabinetech. Panu Šedivcovi moc děkujeme nejen za tuto neuvěřitelnou nabídku, ale také za dopravu všech věcí do školy. Velice si takové skvělé spolupráce vážíme.
 Veliké poděkování patří Spolku rodičů, díky kterému dostaly děti krásné odměny za soutěže v různých disciplínách (Jazykové olympiády, Recitační soutěž, Pěvecká soutěž v angličtině aj.)
 
Moc děkujeme i za drobné předměty, které se v průběhu roku schází, a díky kterým pak můžeme naše žáky ocenit v nejrůznějších soutěžích. Pokud někdo z rodičů bude moci poskytnout jakékoli firemní předměty, budeme velmi vděční. I nadále je můžete předávat panu vrátnému nebo paní ředitelce.  
 
Všem rodičům, kteří podporují naší školu, moc děkujeme. Vaše přízeň nás těší a pomáhá nám pracovat s ještě větší radostí a energií.
 
Děkujeme i za podporu charitativních projektů, za knihy na knižní bazar, kde se letos podařilo vybrat 6 736,-.
 
Školní rok 2016/2017

Děkujeme Vám všem, kteří škole pomáháte, ať již prostřednictvím Spolku rodičů nebo přímo, finančně či osobně.

Za dary děkujeme
Spolku rodičů při ZŠ Fr. Plamínkové s RVJ
Společnosti Datart (manželům Černým)
Paní Andree Bednaříkové
Společnosti Ricardo Prague (Marcele Martínkové)
Paní Romaně Hůlkové
Paní Janě Píšové

Za sponzorský dar 10 000 Kč panu Pavlu Šporclovi

Za osobní pomoc děkujeme
Spolku rodičů při ZŠ Fr. Plamínkové s RVJ
Paní Marcele Martínkové
Paní Renatě Říhové
Paní Janě Skalkové

Za barevný tisk školního časopisu Plameňák děkujeme
Panu Jiřímu Žujičovi

Rok 2015/2016
Děkujeme za reklamní předměty a další dárkové předměty manželům Kváčovým, Mrázovým, paní Tereze Vančurové, paní Tereze Kulované, manželům Oblukovým, manželům Benetkovým, paní Bambouskové, paní Janě Skalkové, rodičům Sárky Hajašové. Obrovské díky ale patřívšem dalším rodičům, kteří nechávají dary anonymně ve vrátnici. Těšíme se, až je budeme moci dětem při nejrůznějších významných příležitostech předávat.

Děkujeme také za historické dokumenty i předměty, které nám nosíte.
Děkujeme panu Cedericu Louvelovi za besedy s našimi francouzštináři.
Děkujeme paní Janě Skalkové za sérii dvou workshopů zaměřených na HR a pracovní právo pro žáky 9. tříd.
Děkujeme paní Tereze Černé za workshopy v oblasti kariérového poradenství pro žáky 9. tříd.
Děkujeme paní Marcele Martínkové za zapojení naší školy do projektu Firemní dobrovolnictví, v jehož rámci mimo jiné navštívili školu dobrovolníci z technických oborů.
Děkujeme paní Ivetě Veselé za knihy věnované do anglické knihovny a Janě Kostelecké za knihy věnované do české knihovny.
Děkujeme paní Lence Vostré, mamince Kryštofa Zaspala z 1.C za to, že škole věnovala do české knihovny knihy z nakladatelství Academia a z Ústavu pro českou literaturu. Kromě knih škole věnovala také hodnotnou publikaci Dějiny československého komiksu 20. století.
Děkujeme panu Jiřímu Žujičovi za vydání časopisu Plameňák.
Děkujeme paní Pecinové a Kašparové za čas strávený prací pro školu, děti i rodiče. A všem maminkám, které se zapojují do nejrůznějších akcí, například Pancake Day.

Děkujeme rodičům i zaměstnancům, kteří škole věnovali předměty či zajistili výukové aktivity ve školním roce 2014/2015

 • Panu Jiřímu Marouškovi za dárkové předměty.
 • Paní Monice Všetečkové za dárkové a reklamní předměty.
 • Paní Voithové za dárkové předměty.
 • Paní Ivaně Pecinové za věcné i finanční dary škole.
 • Paní Karolíně Čápové za zajištění přednášky o péči o domácí mazlíčky pro děti 2. tříd s panem Martinem Kvášem.
 • Panu Andreji Hroncovi za zprostředkování nákupu nového interaktivního projektoru iData od EPSON za velmi příznivou cenu.
 • Rodině Černých za kávovar pro učitele.
 • Paní Marcele Kašparové a Ivaně Pecinové za finanční příspěvek skotskému dudákovi.

Prostřednictvím Občanského sdružení škole přispěli následující rodiče

 • Xiong Lihong (Milada Linová)
 • Key Travel – Tomáš A. Karpíšek
 • Lenka Černá
 • Adriana Jelínková
 • Jiří Martínek
 • Jiřímu Bejšovci

Děkujeme paní Evě Hudečkové za knižní dar (knihy The Little Brother Golem).

Následujícím rodičům děkujeme za dary, příspěvky i pomoc v roce 2013/2014

 • Panu a paní Borákovým za příspěvek na zakoupení knih do anglické knihovny
 • Paní Tereze Vančurové za příspěvek na zakoupení knih do anglické knihovny
 • Anonymnímu dárci za příspěvek na zakoupení pomůcek na fyziku
 • Panu a paní Walkerovým za sbírku knih do anglické knihovny
 • Paní Veronice Louvel za reklamní předměty a věcné výhry
 • Paní Skorkovské za reklamní a dárkové předměty
 • Dále děkujeme panu Randy Myersovi a Grahamu Walkerovi za přednášky v anglickém jazyce pro žáky 2. stupně.