Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

Název školy Základní škola Fr.Plamínkové s rozšířenou výukou jazyků
Adresa školy Fr. Křížka 490/2, 170 00, Praha 7
IČO 62930958
e-mail skola@plaminkova.cz
ID datové schránky ssqkn4n

Ředitel školy                                                                                 

Stat. zástupce ředitele
zástupce statutárního orgánu
Ing. Bc. Jaroslav Andrle, Ph.D. 233 378 851, 733 106 029 andrle@plaminkova.cz
Zástupkyně ředitele, Výchovný poradce
Mgr. Lenka Šimánková tel. : 775 110 271 simankova@plaminkova.cz
Konzultační hodiny dle dohody
Hospodářka školy
Radka Zámečníková tel. : 233 379 109, fax. 222 998 138 hospodarka@plaminkova.cz
Školní metodik prevence
Mgr. Radka Tůmová tel. : 233 379 109 tumova@plaminkova.cz
Školní psycholog  9 – 13 hod., v ostatním čase mailem
Mgr. Kateřina Matoušková tel. : 770 120 122 matouskova@plaminkova.cz
Vedoucí ŠD
Mgr. Romana Burdychová tel. : 222 998 130, 603 147 256 burdychova@plaminkova.cz
Školní klub
Vedoucí ŠJ
Gabriela Přibylová tel. : 233 378 870, 775 480 399 jidelna@plaminkova.cz
Školník
Tomáš Komínek tel. : 222 998 123 skolnik@plaminkova.cz

Úřední hodiny hospodářky školy
denně od 7 - 15:30 hodin