Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

logo

Vážení rodiče,

v souvislosti s rozhodnutím MŠMT Vás chci touto cestou informovat o způsobu řešení distanční výuky pro všechny ročníky v období od 14.10. 2020 do 23.10. 2020. Následovat bude týden prázdnin a podle posledních dostupných informací bychom se měli sejít k prezenční výuce 2.11.2020. Na rozdíl od distanční výuky konané v předchozím školním roce je účast na distančním vzdělávání ze zákona povinná pro všechny žáky.

Pro rodiče žáků druhého stupně: Bylo ZRUŠENO střídání distanční výuky po týdnech. Distančně se do 23.10. 2020 vzdělávají všechny ročníky současně.

Berte prosím na vědomí, že uvedené informace se mohou s ohledem na vývoj pandemické situace měnit. O zásadních změnách Vás budeme informovat.

pdfNařízení k distanční výuce


Rozvrh:

Docházka je povinná, bude dělána prezence a nepřítomnost je třeba řádně omluvit, stejně jako při prezenční výuce.

Rozvrhy pro distanční výuku všech ročníků jsou přílohou tohoto dopisu a zároveň jsou k dispozici na stránkách školy. Abychom předešli dlouhodobému sezení u obrazovek počítačů, jsou jednotlivé předměty rozděleny do čtyř barevných skupin:

Zelená skupina: předměty se vyučují ONLINE každý týden. V čase konání daného předmětu je třeba, aby byl žák online připojen v dané online učebně příslušného předmětu.

Fialová skupina: předměty se vyučují ONLINE jednou za dva týdny v případě souvislé dvoutýdenní a delší distanční výuky. Vyučující příslušného předmětu žáky na konání online výuky včas upozorní.

Žlutá skupina: předměty se vyučují ONLINE jednou za tři týdny v případě souvislé třítýdenní a delší distanční výuky. Vyučující příslušného předmětu žáky na konání online výuky včas upozorní.

Bílá skupina: V daném čase se předmět nevyučuje online. Žáci se v tomto čase vzdělávají sami na základě předchozích pokynů od vyučujícího.


Rozvrhy platné od 1. 2. 2021 (aktualizováno 23. 3.  (4. A, 6. C)

pdfRozvrh 1. stupeň - distanční výuka 
pdfRozvrh 2. stupeň - distanční výuka
pdfBarvy po týdnech
pdfBarvy po týdnexh - duben - červen
pdf Manuál distanční výuka 
pdf Leták


Technické vybavení:

Žáci, kteří nahlásili, že nemají dostatečné vybavení pro účast na online hodinách, si jej mohou vyzvednout v budově školy u paní hospodářky Zámečníkové a to v pracovní dny od 8-15:30h.

V případě, že máte k dispozici technické vybavení, které můžete darovat/zapůjčit škole pro potřeby distanční výuky, prosím kontaktujte vedení školy nebo MČ P-7. Viz přiložený leták.

Systém G-suite

Pro distanční výuku je v naší škole využíván systém G-suite. Podrobný postup pro fungování systému distanční výuky naleznete v příloze tohoto emailu anebo též na stránkách školy zde:

http://www.plaminkova.cz/distancni-vyuka.html


Jídelna:

V průběhu distanční není provoz školní jídelny přerušen. Jídelna vaří jedno teplé jídlo, které je k dispozici za dotovanou cenu pro žáky školy.

Vzhledem k velmi omezené kapacitě školní jídelny a k organizaci distanční výuky je nezbytné, aby žáci odebírali oběd v čase, kdy jej běžně odebírají v rámci prezenční výuky. Tedy v rozmezí od 11:45 -14:00.

Žáci jdoucí na oběd vstupují do budovy hlavním vchodem s ochranou dýchacích cest, vydezinfikují si ruce, nepřevlékají se ani se nepřezouvají a jdou rovnou do jídelny. Bezprostředně po konzumaci jídla opouští školní budovu.

Změny (odhlašování, přihlašování) obědů lze provádět pouze přes www.strava.cz , do 14,00 hod předešlého pracovního dne.

V případě jakýchkoliv nejasností kontaktuje prosím třídního učitele nebo přímo vedení školy.

Za vedení školy

Jaroslav Andrle a Lenka Šimánková


PS: 26.10. a 27.10. byla z rozhodnutí ministra školství upravena organizace školního roku a v uvedené dny mají tedy žáci celé školy volno. Spolu s víkendy, státním svátkem a podzimními prázdninami se jedná o 9 dní volna. Distanční, online ani prezenční výuka se v tomto období NEKONÁ!