Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

logo

Aktuální informace:

S ohledem na aktuální uzavření základních škol se nekonají dny otevřených dveří. Odloženy jsou také zápisy, které měly proběhnout ve dnech 1. a 2. 4. 2020. Aktuální předpoklad konání zápisů je 22. a 23. 4. 2020. Vše bude však záviset na dalším vývoji souvisejícím s koronavirovou epidemií.  

pdfZápis - změna296.11 KB


Vláda rozhodla o uzavření všech škol (základních, středních i vyšších odborných a dalších) od středy 11. března 2020. Mateřských školek se toto opatření netýká. Zároveň dnes od 18:00 hodin platí zákaz filmových, divadelních, sportovních, náboženských, tanečních, tradiční shromáždění nebo výstavy, poutě, veletrhy s účastí nad 100 osob. 

Na základě pokynu vlády ČR bude od 11. 3. 2020 škola uzavřena.

pdfVíce info ZDE


Žádost o ošetřovné z důvodu uzavření školy je  také možno vyzvednout v listinné podobě u vychovatelek ŠD.

pdf Žádost o ošetřovné z důvodu uzavření školy423.51 KB

              Formuláře pro OSVČ  jako ošetřovné


Z PREVENTIVNÍCH DŮVODŮ RUŠÍME OD 10. 3. 2020 VŠECHNY HROMADNÉ AKCE MIMO ŠKOLU (DIVADLA, KINA, VÝSTAVY, SPORTOVNÍ AKCE, ATD.) VÝUKA BUDE NADÁLE PROBÍHAT DLE ROZVRHU HODIN.

PROSÍM, ABYSTE VŠICHNI DBALI NA HYGIENU A BYLI OHLEDUPLNÍ. VYHLAŠUJEME ZÁKAZ POUZE Z DŮVODU PREVENTIVNÍCH. DALŠÍ OPATŘENÍ ŠKOLA STÁLE ŘEŠÍ DLE AKTUÁLNÍ SITUACE.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ JE S URČITOU PLATNOSTÍ TAKÉ ZRUŠEN. OMLOUVÁME SE VŠEM, ALE ZDRAVÍ A BEZPEČNOST ŽÁKŮ, PERSONÁLŮ ŠKOLY JE PRVOTNÍ.

 

OPATŘENÍ ŠKOLY JSOU V SOUČINNOSTI SE ZŘIZOVATELEM ŠKOLY:

https://www.praha7.cz/praha-monitoruje-situaci-kolem-mozneho-vyskytu-koronaviru/

pdfVíce informací v příloze370.79 KB


Opakovaně apelujeme na rodiče, aby se zachovali zodpovědně a ohleduplně. Zde naleznete nařízení MZ, mimořádná opatření.

pdfMimořádná opatření208.65 KB


Vážení rodiče,

denně konzultujeme s odborníky stav možné nákazy a šíření koronaviru po jarních prázdninách – po příjezdu z kritických oblastí. Stále sledujeme aktuální informace na webech MZ, MZV, MHMP a HSHMP.
Učinili jsme základní opatření, ale neplánujeme zavírat školu.

Moc prosím všechny zákonné zástupce žáků, kteří se vracejí z problémových destinací, aby se chovali ohleduplně a zodpovědně. Neposílejte děti do školy, pakliže je riziko infekce. Oslovte telefonicky dětskou lékařku a domluvte se na dalších krocích, prosím.

Předpokládáme, že se jedná o jedince, kteří se budou navracet z rizikových destinací, proto nepokládáme za nutné, abychom zavřeli školu.
Apeluji na zákonné zástupce a prosím o maximální zohlednění všech dalších osob ve škole.

Budeme informovat o případných změnách. Moc prosím o relativní klid a nešíření paniky. Zvládneme to, když se budeme chovat ohleduplně.

Děkuji za pochopení a za okamžitou informaci řediteli školy o problémech.
Jsem plně k dispozici 24 hodin denně.


V Praze dne 28. 2. 2020

Jarmila Macečková
ředitelka školy

pdfUpozornění 454.38 KB