Základní škola Fr. Plamínkové

s rozšířenou výukou jazyků Praha 7, Františka Křížka 2

jazykove souteze

Naši žáci mají možnost účastnit se celé řady jazykových i nejazykových soutěží, a to jak ve školních, tak také obvodních a městských kolech.

Ze soutěží, které pro žáky organizuje přímo naše škola, jmenujme Poetické odpoledne, Zlatého slavíka, Celoroční projektovou soutěž v anglickém jazyce nebo soutěž o Nejlepší čtenářský deník v anglickém jazyce. Pro žáky naší školy i celého obvodu poté každoročně pod záštitou pana starosty pořádáme soutěž English Singing Contest Flamingo. Žáci jednotlivě i ve skupinách soutěží ve zpěvu anglických písní.

Účastníme se olympiád v českém, anglickém, francouzském a německém jazyce, v zeměpisu a přírodopisu. Účastníme se matematických soutěží Klokan či Pythagoriáda.

Škola se účastní celé řady soutěží sportovních – ať už jde o florbal, basketbal, přehazovanou, stolní tenis, fotbal či atletiku.

Účast v soutěžích podporujeme, věříme, že jsou pro žáky motivující a podporují jejich zájem o jednotlivé předměty. Umožňují jim rozvíjet svá nadání.

EasyCookieInfo